twitterbutton.nl
 

PROFIEL


Robert Martens is een ervaren manager in de zakelijke dienstverlening. Zijn kracht ligt zowel in het opzetten, optimaliseren en professionaliseren van bedrijven, teams en afdelingen en het adviseren van het management op bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied.

In Management Advisering heeft hij ervaring opgedaan met fusies, bedrijfsovernames, uitbreiden bedrijfsactiviteiten maar ook bijvoorbeeld met opstellen van ondernemingsplannen, oplossen van personele problemen of om een klankbord voor de ondernemer te zijn.


Door zijn juridische en bedrijfskundige achtergrond benadert Robert Martens problemen vanuit verschillende invalshoeken en zijn analyse en oplossing zijn daarom vaak anders en creatiever.

OP ALLE OPDRACHTEN DIE DOOR BASO JURIDISCH EN MANAGEMENT ADVIES WORDEN UITGEVOERD ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP VAN TOEPASSING